Agris Melnis

Klīniskais un veselības psihologs
 

Dzīves laikā mēs saskaramies ar daudz un dažādām grūtībām kas rada stresu, neapmierinātību un neļauj mums justies laimīgiem. Ir grūtības, kas dzīves laikā atkārtojas, kas traucē doties tālāk uz izvirzītajiem mērķiem, un citreiz pat pilnībā apstādina dzīvi. Šādos dzīves izaicinājumos var palīdzēt psihologa konsultācijas, kurās savas grūtības var aplūkot plašākā kontekstā, iegūt lielāku skaidrību par tām un dzīvot apzinātāku, un jēgpilnāku dzīvi.

Psihologa konsultācijas sniedz drošu un cieņpilnu vidi, kurā klientam ir iespēja runāt par savām jūtām, bailēm un pārdzīvojumiem, tādējādi mazinot emocionālās ciešanas. Konsultēšanas procesā klientiem piedāvāju atbalstošu un empātisku sarunu, iedziļinoties klienta grūtībās un meklējot autentiskās jūtas, kas ir šo grūtību pamatā. Runājot par pagātnes pieredzi kas veido šodienu, mēs varam veiksmīgāk izprast savas uzvedības modeļus un veidot apzinātāku, un jēgpilnāku nākotni. Izpētot savu jūtu un emociju pasauli, mēs varam iegūt lielāku skaidrību par savu dzīvi un izjust spēcīgāku brīvības sajūtu. Savu konsultēšanas stilu es raksturotu kā empātisku, atbalstošu un orientētu uz klienta jūtu un pieredzes apzināšanos.

Manuprāt, viens no būtiskiem mērķiem konsultēšanās procesā ir dzīvesprieka veicināšana, jo kas gan ir svarīgāks šajā dzīvē kā prieka un laimes sajuta, pēc kuras tiecas katrs cilvēks. Uzsākt atklātu sarunu par savu dzīvi un savām grūtībām ir izaicinoši, un tas prasa drosmi, un tajā pašā laikā tas ir pirmais solis lai kaut ko mainītu savā dzīvē un pietuvotos tuvāk saviem mērķiem.

Esmu absolvējis Latvijas Universitāti un ieguvis maģistra grādu klīniskajā un veselības psiholoģijā. Savā studiju procesā akadēmiski esmu pievērsies tuvāk tādām tēmām kā personības iezīmes, depresija, piesaistes teorija un emociju regulācija. Savā psihologa darba jūtos komfortabli strādāt ar tādām grūtībām kā trauksme, depresija, emociju vadība, attiecību grūtības, vientulība, pašvērtējums, piedzīvotā vardarbība.

Studiju procesā esmu apguvis psiholoģisko konsultēšanu balstoties uz kognitīvi biheiviorālās terapijas (kbt) tehnikām, ko arī izmantoju un integrēju savā darbā ar klientiem. Tomēr visvairāk mani saista psihodinamiskās terapijas teorijas un tehnikas, ko šobrīd turpinu apgūt pēc universitātes absolvēšanas. Psihodinamiskajai terapijai ir bijusi liela nozīmē manā personīgajā dzīvē un psihologa karjeras veidošanā. Psihodinamskās teorijas nostādnes ir virziens kuram es jūtos vistuvāk. Manu psihologa karjeru ir iedvesmojoši tādi psiholoģijas teoriju autori kā N.Makviljamsa, G.Gabards, R.Līhijs, J.Borisenko, L.Heija un vēl daudzi citi.

Katrs klients un viņa dzīves stāts ir unikāls, ko ar cieņu un empātiju esmu gatavs uzklausīt, kopīgi dodoties iekšā tēmas un sarunās, kas iespējams līdz šim vēl nav nekad uzlūkotas. Ir brīži kuros dzīve var šķist ārkārtīgi drūma un smaga, piepildīta ar ciešanām, tomēr lai arī cik tā bezcerīga liktos, vienmēr ir iespēja kaut ko mainīt, meklēt risinājumus, un ja tu jau esi sācis meklēt palīdzību, tad tas nozīmē, ka tu esi gatavs pārmaiņām.


            Izglītība:


  • Profesionālais maģistra grāds psiholoģijā, kvalifikācija - Klīniskais un Veselības psihologs. Latvijas Universitāte. Mg. psych. LU dipl. PDF Nr. 9733. Psihologa reģistra numurs 3001395
  • Sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā. Latvijas Universitāte. Bc. psych. LU dipl. BDF Nr. 8559
  • Baltijas Psihoorganiskās Analīzes centrs - bāzes līmeņa apmācības psihoorganiskajā analīzē - procesā kopš 2023 gada rudens.