Psihodinamiskā terapija

2022-06-09

Mūsdienās pastāv daudz un dažādi psihoterapijas virzieni, katrs no tiem atšķiras, tomēr jebkuras terapijas galvenais mērķis ir klienta grūtību mazināšana. Ja esi terapeita meklējumos tad sākumā var būt grūti izlemt, pie kā tad īsti doties, un ar ko katrs speciālists atšķiras. Šajā rakstā plašāk pastāstīšu par psihodinamisko terapiju, ar ko šis terapijas virziens atšķiras no citiem, un kā šajā terapijā tiek strādāts ar klienta grūtībām.

Psihodinamiskā terapija ir sarunu terapijas forma. Psihodinamiskās terapijas galvenais mērķis ir veicināt lielāku klienta izpratni par savām emocijām, iekšējiem konfliktiem un savu mentālo pasauli kopumā. Terapijas procesā klients iegūst lielāku izpratni par savām jūtām, domām un uzvedību. Iegūstot lielāku izpratni par šīm lietām, klients spēj brīvāk un labāk pieņemt izvēles kas saistītas ar viņa dzīvi. Šīs terapijas pamatā ir psihoanalītiskās teorijas, kas nozīmē to, ka šajā terapijā notiek "iešana dziļumā", proti, tiek runāts ne tikai par tagadējām dzīves grūtībām, bet tiek runāts arī par bērnības laiku, kas bieži vien ir daudzu grūtību pamatā. Manuprāt, šis terapijas virziens ir ļoti interesants un palīdzošs, sarunās ar terapeitu liels fokuss tiek veltīts emociju izpētei un pārdzīvojumu verbalizēšanai. Vēsturiski viens no pirmajiem psihoanalītisko ideju autoriem, Z.Freids ir teicis: "Neizpaustas emocijas nekad nemirst. Tās tiek apraktas dzīvas un vēlāk iznāk ārā daudz neglītākos veidos", un lielā mērā es viņam piekrītu. Iespējams šis vēsturiskais citāts skan mazliet dramatiski, tomēr lielā mērā tā tas arī notiek, ir lietas un notikumi kas rada dažādus pārdzīvojumus, tomēr mūsu psihe spēj ar tiem tikt galā un pārstrādāt šo pieredzi, tomēr dzīves laikā mēdz būt notikumi kas netiek pārstrādāti un kādā dzīves periodā var aktualizēties mentālo traucējumu formā. Lai cik tas skanētu novienkāršoti, un tajā pašā laikā sarežģīti, tomēr pārdzīvojumu izrunāšana un izreaģēšana rada emocionālu atvieglojumu, un iedot lielāku skaidrību, turklāt, regulāra emociju izventilēšana mazina traucējumu simptomus. Pastāv liela atšķirība starp notikumu un lietu intelektuālo izpratni, kas piemīt katram, un starp lietu emocionālo izpratni. Tieši lietu emocionālā izpratne ir tā, kas ilgtermiņā veicina izmaiņas.

Izaicinājums šajā terapijā ir tas, ka bieži vien mēs katrs neesam patiesi godīgi pret sevi. Daudzas savas jūtas un vēlmes mēs neatzīstam, mēģinām no tām izvairīties, un tas rada spriedzi. Dažas jūtas mēdz būt ārkārtīgi biedējošas, mēdz būt fantāzija, ka jūtu un vēlmju atzīšanai var būt postoša daba, tāpēc no savām dziļākajām jūtām mēs izvairāmies. Savā ikdienā katrs atrod dažādus veidus kā izvairīties no savām patiesajām jūtām un vēlmēm, daži veidi ir veselīgāki, turpretī citi mēdz būt postoši, kā piemēram, atkarīgu vielu lietošana, agresīva uzvedība, paškaitējums, destruktīva emociju izlāde u.c. Brīvību var iegūt tikai tad, kad patiesi sastopas un uzlūko to no kā gribas bēgt, tad kad iepazīstam savus jūtu paternus kas ir traucējumu pamatā. Ir jāsajūt un jāsastopas ar to kas visvairāk sāp, tas nebūs patīkami, bet laika gaitā tas mazinās emocionālās ciešanas un dos iespēju "elpot brīvāk".

"Apgaismību nesasniedz fantazējot par gaismu, bet padarot tumsu apzinātu, tas kas nav apzināts, mūsu dzīvē izpaužas kā liktenis" /K.G.Jungs/


"Neizpaustas emocijas nekad nemirst. Tās tiek apraktas dzīvas un vēlāk iznāk ārā daudz neglītākos veidos" /Z.Freids/

Psihodinamiskajā terapijā uzmanība tiek vērsta uz tēmām un modeļiem kas atkārtojas klienta dzīvē, domās, emocijās un attiecībās ar citiem cilvēkiem. Bieži vien atkārtotu tēmu pamatā ir agrīna bērnības pieredze, tieši tādēļ šajā terapijas procesā daudz tiek runāts par bērnības pieredzi. Pagātnes pieredze mēdz "dzīvot tagadnē", tieši tādēļ ir svarīgi apzināties to kas ir mūs veidojis, tādējādi izdarot apzinātas izvēles un ejot citu ceļu, kurā cilvēks ir pats savas dzīves noteicējs, nevis šķietams apstākļu upuris. Liels uzmanības fokuss šajā terapijā ir uz attiecībām, gan attiecībām ārpus terapijas ar sev nozīmīgiem cilvēkiem, gan arī klienta-terapeita attiecībām. Ļoti bieži klients ar terapeitu cenšas veidot tādas attiecības kādas viņš veido ar cilvēkiem ārpus terapijas, un šeit tad nu ir iespēja augt, un mācīties veidot cita veida attiecības, pārvarot destruktīvus attiecību modeļus. Veselīga attiecību pieredze ko var iedot terapeits savam klientam mēdz būt patiesi dziedinoša, iemācoties veidot veselīgas un cieņpilnas attiecības terapijā, ir iespēja veidot veselīgākas un pilnvērtīgākas attiecības arī ārpus terapijas.

Kam ir piemērota psihodinamiskā terapija?

Psihodinamiskā terapija ir piemērota cilvēkiem kam ir labas spējas reflektēt par savu emocionālo pieredzi, domām un uzvedību. Cilvēkiem kuri nevēlas risināt un uzlūkot savu pagātnes pieredzi, bet vairāk ir mērķēti uz ātru rezultātu un simptomu mazināšanu, labāk būtu piemērojama kognitīvi biheiviorālā terapija (kbt). Psiholoģijas zinātnē regulāri tiek veikti pētījumi par dažādu terapijas metožu efektivitāti, daudzos pētījumos tiek norādīts, ka kognitīvi biheiviorālā terapija (kbt) ir viena no visefektīvākajām psihoterapijas formām tieši simptomu mazināšanā, turpretī psihodinamiskās terapijas klientiem rezultāts ir daudz noturīgāks laikā, tomēr rezultāta sasniegšanai ir nepieciešams ilgāks laiks. Parasti psihodinamiskā terapija ir ilgtermiņa terapija ar atvērtu beigu datumu, turpretī kbt terapija ir ļoti strukturēta ar konkrētu sesiju skaitu un beigu datumu.

Nobeigumā vēlos teikt, ka neskatoties uz to, kuru no terapijas virzieniem klients izvēlas, pats svarīgākais ir tas, ka tiek meklēta palīdzība. Daudzās situācijās spēj palīdzēt psihologs, daudzās ir nepieciešams dziļāks darbs terapijā. Mūsdienās ir arī daudzi psihologi, kas vēl nav kvalificēti psihoterapijas speciālisti, tomēr apgūst kādu no terapijas virzieniem un spēj sniegt kvalitatīvu palīdzību. Svarīgi ir būt atvērtiem terapijas procesā, ļauties savai jūtu pasaulei un pieņemt to, ka būs arī jārunā par smagām tēmām lai spētu sasniegt savus mērķus. Citreiz paiet laiks līdz atrod savu īsto speciālistu, ar kādu kontakts izveidojas ļoti ātri, tomēr dažreiz ir jāapmeklē vairāki speciālisti līdz atrod īsto ar kuru izveidojas spēja uzticēties. Lai izdodas!