Pašpalīdzības grāmatas

2022-06-16

Šoreiz vēlos piedāvāt rakstu par pašpalīdzības grāmatām. Mūsdienās latviešu valodā to ir daudz un ar katru gadu paliek aizvien vairāk, daudzas no šīm grāmatām ir patiešām labas un noderīgas. Protams, angļu valodā izvēle ir daudz lielāka, un daudzas izcilas pašpalīdzības grāmatas latviešu valodā joprojām nav pieejamas. Šajā rakstā vēlos plašāk pievērsties pašpalīdzības grāmatu būtībai. Daudziem noteikti ir jautājums - vai pašpalīdzības grāmatas tiešām strādā? Šajā rakstā, tad mēģināšu ieskicēt gan to, ko saka psiholoģijas pētījumi par šo grāmatu efektivitāti, gan arī izteikšu savu personīgo viedokli.

Dzīves laikā mēs saskaramies ar dažādām grūtībām un dažreiz, kad nav iespējams saņemt profesionālu palīdzību, tad nereti grāmatu veikalā iegādājamies kādu pašpalīdzības grāmatu, kas visbiežāk ir mūs uzrunājusi ar daudzsološu nosaukumu. Tieši grāmatas nosaukums ir tas, kas pirmais mūs uzrunā. Citreiz grāmatu nosaukumi ir ļoti klišejiski, kas sākas ar tekstu "Kā tikt galā...Kā uzveikt...Kā atrisināt.." un tamlīdzīgi, respektīvi, mūs uzrunā potenciālais risinājums, gatavie padomi ko kāds cits mums var piedāvāt. Kā jau minēju, daudzas grāmatas ir noderīgas un saturiskas ar veselīgiem padomiem, tomēr jāpatur prātā, ka tikai vien izlasot grāmatu par to kā uzveikt depresiju vai trauksmi, šis traucējums uzreiz nebūs atrisināts. Pašpalīdzibas grāmatu industrija ir ārkārtīgi pelnoša, tā ir miljonu industrija, un to lielais pieprasījums atspoguļo to, cik patiesībā mūsdienās cilvēki ir izslāpuši pēc gataviem un ātriem padomiem kā izmainīt savu dzīvi. Manuprāt, tas kas ļoti daudzus cilvēkus mudina pirkt pašpalīdzibas grāmatas ir apsolītā cerība, un bieži vien šīs grāmatas patiešām arī iedvesmo uz pārmaiņām, taču šis inspirācijas brīdis mēdz būt pavisam īss. Viens no ieguvumiem ko sniedz pašpalīdzības grāmatas ir miera sajūta, jo cerība spēj iedot mieru. Daudzas grāmatas izglīto par dažādām emocionālām dzīves sfērām, izglītošanās par savām grūtībām arī spēj sniegt mieru, atvieglojumu un lielāku kontroles sajūtu. Nozīmīgs ieguvums no šīm grāmatām ir tāds, ka tās lasot tiek iegūta un piedzīvota jūtu validācija. Lasot dažādus piemērus no pašpalīdzības grāmatām un citu cilvēku pieredzes stāstus, rodas sajūta, ka tas ir stāsts arī par mūsu jūtām, jo daudzu grūtību gadījumā jūtas un pieredzes ir līdzīgas vairumam cilvēku. Jūtu validācija sniedz atvieglojuma sajūtu, taču problēma mēdz būt tad, kad cilvēks iekrīt tādā kā vāveres ritenī, proti, pērk nākamo, un nākamo pašpalīdzības grāmatu lai tikai iegūtu emocionālu atvieglojumu, taču tajā pašā laikā nemeklē risinājumu savām grūtībām.


K.Svīta "Trauksmes žurnāls. Vingrinājumi stresa un trauksmes mazināšanai".                                                                                              Šī grāmata ir viena no tām, ko es iesaku gandrīz jebkuram klientam ar trauksmes traucējumiem. Grāmata ir balstīta uz kognitīvi biheiviorālās terapijas un apzinātības metodēm. Grāmata ļoti viegli lasās, tajā ir pieejamas dažādas darba labas un praktiski vingrinājumi. Grāmatas autore ir praktizējoša psiholoģe.

David D.Burns "Feeling Good: The New Mood Therapy".                      Šī grāmata noteikti ir viena no bestselleru grāmatām pašpalīdzības grāmatu sarakstā. D.Burns ir viens no vadošajiem psihiatriem un pētniekiem ASV. Šī grāmata ir balstīta uz kognitīvi biheiviorālās terapijas principiem un ir paredzēta depresijas mazināšanai. Šajā grāmatā var atrast daudz kvalitatīvas informācijas par depresijas simptomiem un to, kas tos uztur, kā piemēram, mūsu domāšanas stili, domāšanas kļūdas u.tml. Diemžēl šī grāmata ir pieejama tikai angļu valodā, taču tā ir uzrakstīta vienkārša un saprotamā valodā.

J.Borysenko "Minding the Body, Mending the Mind".                             Šī ir grāmata kas piedāvā uz grūtībām skatīties daudz savādāk, un pats galvenais, jau pašā pirmajā nodaļā tā mudina lasītāju nebūt par upuri, bet rīkoties proaktīvi un kļūt par savu dzīves noteicēju. Šajā grāmatā autore iesaka un detalizēti apraksta dažādus apzinātības vingrinājumus stresa mazināšanai. Grāmata ir iedvesmojoša, un kā jau katra pašpalīzības grāmata arī cerību sniedzoša, galvenais ir praktizēt piedāvātās metodes.

Seth. J. Gillihan "Retrain Your Brain: Cognitive Behavioral Therapy in 7 Weeks: A Workbook for Managing Depression and Anxiety ".        Vēl viena brīnišķīga grāmata kas ir balstīta uz kognitīvi biheiviorālās terapijas (kbt) metodēm. Šajā grāmatā lasītājam ir iespēja nesteidzīgi iepazīties ar kbt terapijas galvenajiem principiem un metodēm. Lasītājs pats uzstāda pašterapijas mērķus un aktīvi virzās uz savu mērķu sasniegšanu. Arī šī grāmata ir viegli lasāma, saprotama un orientēta uz izaugsmi. Ir vērts šo grāmatu pārlasīt saskaroties ar jaunām grūtībām dažādos dzīves posmos.

R. Leahy "Don't Believe Everything You Feel".                              Roberts Līhijs ir daudzu psiholoģijas grāmatu autors, tai skaitā arī daudzu profesionālo grāmatu autors. Šī grāmata ir balstīta uz praktiskām metodēm darbam ar dažādām emocijām. Lasot šo grāmatu lasītājam ir iespēja paskatīties uz savām emocijām daudz savādāk, iepazīt emociju individuālo nozīmi un iemācīties vieglāk sadzīvot ar tām. Emociju regulācijas grūtību gadījumā šī ir viena no grāmatām ko es noteikti iesaku izlasīt.Bieži vien arī ejot terapijā vai konsultēšanā cilvēki lasa pašpalīdzibas grāmatas un tas var kalpot kā papildus resurss. Mūsdienās šīs grāmatas ir tik populāras, ka pat eksistē tāds novirziens kā "biblioterapija", jeb terapijas veids kurā klients lasa grāmatas ar mērķi mazināt savas grūtības. Šeit tad vēlos izklāstīt šī raksta svarīgāko informāciju. Lielākajā daļā pētījumu kuros ir mēģināts izpētīt pašpalīdzības grāmatu efektivitāti tiek norādīts, ka jā, šīs grāmatas var veicināt grūtību mazināšanu un izaugsmi, bet ar noteikumu, ka grāmatās norādītās metodes tiek praktizētās dzīvē. Var izlasīt pašu labāko grāmatu par to, kā uzveikt depresiju, taču ja dzīvē neko praktiski nedara un nemaina, tad vēlamā rezultāta nebūs. Pašpalīdzības grāmatu mērķis ir iemācīt lasītāju pašam ar saviem spēkiem tikt galā ar grūtību. Jau pašas grāmatas definīcijā "paš-palīdzības" tiek formulēts, ka cilvēks palīdz sev pats, proti aktīvi tiecas uz izmaiņām, nevis tikai pasīvi izlasa pieejamo informāciju. Tāpēc ir svarīga motivācija un vēlme kaut ko mainīt savā dzīvē, kaut vai tie būtu mazi solīši ceļā uz lielāku mērķi. Ir arī jāatceras, ka viena recepte neder visiem. Bieži vien pašpalīdzibas grāmatās pieejamā informācija ir stāsts par pašu autoru un viņa personīgo pieredzi grūtību risināšanā. Kas der vienam, neder citam, tieši tāpēc pastāv daudz un dažādas terapeitiskās pieejas kā risināt mentālās grūtības.

Manas personīgās pārdomas ir tādas, ka daudzās pašpalīdzības grāmatās tiek pozicionētā tāda kā "kaujas pozīcija", kā piemēram, jau pašā grāmatas nosaukumā tiek lietoti tādi spēcīgi apzīmējumi kā - uzveikt, cīnīties, uzvarēt, atrisināt u.tml, taču daudzas mentālās grūtības nav tā vienkārši un ātri "uzveicamas". Pašpalīdzības grāmatas var piedāvāt brīnišķīgas metodes kā mazināt grūtību simptomus, taču nekas nav vienkārši tāpat uzveicamas vai atrisināms. Kā piemēram, depresija un trauksme ir ļoti kompleksi traucējumi, kam pamatā ir gan bioloģiskie faktori, gan bērnības pieredze, un lai šos traucējumus mazinātu vai atrisinātu ir nepieciešams ilgāks laika posms. Lasot pašpalīzības grāmatas es aicinātu nesteigties, lasīt katru nodaļu lēnām, reflektēt par savām pārdomām, varbūt rakstīt dienasgrāmatu, un pats galvenais, izmantot dzīvē apgūtās tehnikas un jauno informāciju. Bieži vien ir vērts atsevišķas nodaļas pārlasīt un nepadoties tad, kad piedāvātā metode nesniedz vēlamo.

Diemžēl mūsdienās, daudzās grāmatnīcās psiholoģijas grāmatas un pašpalīdzības grāmatas stāv kopā ar ezotērikas literatūru, tāpēc ļoti svarīgi lai izvēlētā grāmata būtu balstīta zinātniskajās psiholoģijas metodēs nevis ezotērikā! Saviem lasītājiem vēlos piedāvāt dažas pašpalīdzības grāmatas, kas ir balstītas zinātniskajās metodēs un kuras pats esmu lasījis, un pēc nepieciešamības iesaku arī saviem klientiem. Lai patīkama lasīšana!