Ē-Konsultācijas

Ē-konsultēšana ir jauns psiholoģiskās palīdzības veids ko es vēlos piedāvāt saviem potenciālajiem klientiem. Daudzi no jums noteikti nav dzirdējuši par šādu iespēju, tomēr ārzemēs šāda veida konsultēšana ir ļoti populāra. Kā piemēram, Ē-konsultēšanu angļu valodā piedāvā tādas interneta platformas kā "Talkspace", "Betterhelp", "7cups" un vēl daudzas citas. Latvijā līdz šim ir ļoti maz psihologu un psihoterapijas speciālistu kas piedāvātu šādu sadarbības veidu. Šajā rakstā vēlos plašāk pastāstīt par to, kas ir Ē-konsultēšana, kāda ir tās priekšrocība un trūkumi, un kam ir piemērots šāds konsultēšanas formāts.

Vēsturiski vēstuļu rakstīšana ir bijis viens no nozīmīgākajiem komunikācijas veidiem, viens no pirmajiem veidiem kā sazināties ar otru cilvēku, pārvarot lielas distances un tajā pašā laikā iegūstot emocionālu saikni ar otru cilvēku. Vēstuļu rakstīšana ir bijis nozīmīgs veids kā uzturēt attiecības. Ē-konsultēšana Latvijā nav populāra, angļu valodā to pareizi apzīmē kā "text-based counseling", vai arī dažreiz "e-mail counseling". Klasiski šis sadarbības rāmis paredz to, ka klientam ir iespēja nosūtīt ē-pasta ziņu savam terapeitam jebkurā laikā, 24/7 un terapeits/psihologs sniedz atbildi reizi dienā, piecas dienas nedēļā, un šādā veidā notiek attālinātā, jeb ē-konsultēšana. Šādai sadarbības formai ir ļoti daudz ieguvumu, tomēr ir arī savi trūkumi, par to tad arī pastāstīšu plašāk.

Šāda sadarbības forma ir ļoti ērti cilvēkiem kas kaut kādu iemeslu dēļ nevēlas klātienes vai online sesijas. Dažiem cilvēkiem var būt ļoti izteikta trauksme, vai piemēram, agorafobija, kad klātienes kontakts vienkārši nav iespējams, šādās reizēs Ē-konsultācijas var būt kā pirmais solis palīdzības saņemšanā. Dažiem klientiem šāds formāts vienkārši ļoti patīk, jo tas ir ērts, cilvēkiem patīk izteikt savas domas rakstiski, pārdomāti, veltot konkrētu laiku un vietu savā ikdienā. Ē-konsultēšana var būt arī piemērojama cilvēkiem ar nozīmīgiem veselības traucējumiem, kuri neļauj pilnvērtīgi piedalīties klātienes sesijās.

Daudzi cilvēki spēj labāk paust savas jūtas, tad kad nav klātienes kontaktā un netiek novēroti, šādās reizēs Ē-konsultēšana sniedz lielāku drošības sajūtu. Izsakoties rakstiski, klients var darīt to tik ilgi, cik tas ir nepieciešams, nav šis terapeitiskais laika rāmis kas klātienes sesijās mēdz iedot zināmu spriedzi. Klientam ir daudz vairāk laika reflektēt par savu pieredzi un savām domām, jo nav uzreiz jāatbild kā tas dažreiz mēdz notikt klātienes sesijās laika trūkuma dēļ. Klientam ir pietiekami daudz laika padomāt par savu grūtību un pārlasīt savu ziņu, un tas arī iedot lielāku apzinātības sajūtu par savām grūtībām. Rakstiska refleksija iedot spēju paskatīties uz savu problēmu it kā "mazliet atkāpjoties no tās malā". Pretī klients saņem konsultanta rakstisku atbildi, ko ir iespējams gan pārlasīt, gan izprintēt, un nesteidzīgi reflektēt sevis izvēlētajā laikā un vietā. Nepārprotami šāds darba temps ir lēnāks, tomēr manuprāt, dažreiz tieši šāds temps var būt daudz palīdzošāks. Ir pietiekami daudz laika gan klientam, gan terapeitam rūpīgi iepazīties ar terapijas materiālu. Ir iespēja fokusēties uz detaļām un ir laiks pārdomām, gan klientam, gan terapeitam. Ē-konsultēšana ir arī ļoti ērts veids kā sadarbības laikā izmantot dažādas darba lapas un dalīties ar video resursiem. Cilvēki kas ir izmēģinājuši Ē-konsultēšanu atzīst, ka laika gaitā ē-pastu sūtīšana psihologam mēdz kalpot kā laba galā tikšanas metode grūtākos dzīves brīžos, kā piemēram, kad klientu pārņem stress vai trauksme, viņš raksta ziņu terapeitam, un tas iedot gan atvieglojuma sajūtu, gan arī attīsta spēju reflektēt par savu grūtību.


Ē-Konsultēšanas ieguvumi:

*Klientam ir iespēja rakstīt konsultantam ziņu 24/7, psihologs sniedz atbildi reizi dienā, piecas dienas nedēļā.

*Klientam nav jāgaida konkrēts laiks iknedēļas vizītei lai izstāstītu savus notikumus un dalītos nesenās emocijas.

*Patstāvīgs psiholoģiskais atbalsts gandrīz katru dienu.

*Klientam ir iespēja nesteidzīgi izteikt savas domas, emocijas un pārdzīvojumus, bez laika ierobežojuma.

*Lielāka anonimitātes izjūta.

*Ērti pieejams konsultēšanas formāts no jebkuras atrašanās vietas kur ir pieejams internets.

*Finansiāli izdevīgāks sadarbības formāts, salīdzinājumā ar klātienes sesijām.Viens no Ē-konsultāciju ieguvumiem ir iespēja klientam būt daudz atvērtākam, jo šāds konsultāciju formāts iedot lielāku anonimitātes sajūtu. Daudziem klientiem ir nepieciešams ilgāks laiks līdz uzticības līmenis ļauj atklāt savas patiesās grūtības un padziļināt sarunu intimitāti. Turpretī, Ē-konsultācijās klienti spēj atvērties daudz ātrāk, jo attālināta attiecību veidošana nerada tik lielu trauksmi kā tas dažreiz mēdz būt klātienes sesijās. Klienti kas izmanto Ē-konsultācijas atzīst, ka ir lietas, ko klātienes sesijā būtu ārkārtīgi grūti pateikt, jo būtu jāpārvar trauksme un kauns. Pie ieguvumiem der arī uzskaitīt to, ka arī konsultantam ir vairāk laika sniegt rūpīgu un pārdomātu atbildi. Protams šim sadarbības formātam ir arī savi trūkumi un izaicinājumi. Saziņai izmantojot tikai ē-pastu ir lielāka iespējamība pārpratumiem, attālinātā formātā ir grūtāk nolasīt otra cilvēka emocijas un attieksmi. Klātienes sesijās ir iespēja redzēt klienta neverbālo komunikāciju, kas ir ļoti svarīga, jo dažreiz tā pasaka vairāk nekā verbāli izteiktie vārdi, ē-konsultācijās emociju ekspresija ir iespējama tikai rakstiskā formātā. Ē-konsultāciju risks ir arī tajā, ka bieži vien cilvēkiem apnīk katru dienu rakstīt ziņas, un sadarbība arī ātri vien beidzas, jo ir pietrūcis motivācijas ikdienas saziņai.

Šis sadarbības formāts nebūtu piemērojams cilvēkiem kuri ikdienā ir ļoti aizņemti un kuriem nav pietiekami daudz laika lai varētu katru dienu veltīt laiku vēstuļu rakstīšanai un reflektēšanai. Svarīgs ir process tā pilnībā, proti, ieguvums no Ē-konsultēšanas ir tad, kad klients nevis tikai mehāniski raksta ziņas, bet arī reflektē par sevis uzrakstīto, un kopumā velta laiku šim procesam. Šis konsultēšanas formāts noteikti nav piemērojams klientiem ar augstu pašnāvības risku vai suicidālu uzvedību. Pētījumos kuros ir mēģināts noteikt šīs konsultēšanas formāta efektivitāte ir izpētīts, ka šis sadarbības formāts strādā un spēj sniegt terapeitisku efektu.

Manuprāt ē-konsultēšana vislabāk var palīdzēt cilvēkiem kuriem patīk ikdienā izteikties rakstiski, kuriem ir brīvs laiks, un kuri ir gatavi ilgtermiņa sadarbībai, jo ē-konsultēšana paredz daudz lēnāku darba tempu. Dažreiz ir vērts kombinēt ē-konsultēšanu ar klātienes sesijām, lai iepazītos ar savu psihologu un kopīgi saprastu vai šis būs īstais psihologs konkrēto grūtību risināšanai.


Ē-konsultēšanas trūkumi:

*Terapeitiskās attiecības veidojas lēnāk.

*Ir lielāks risks pārpratumiem konsultēšanas procesā, jo nav klātienes kontakta.

*Konfidencialitātes risks, jo komunikācija notiek rakstiskā saziņas formātā interneta vidē.

*Teksta saziņā nevar redzēt klienta ķermeņa valodu, kas ir nozīmīgs indikators terapijas procesā.

*Ē-konsultēšana var aizņemt daudz laika, gan pati ziņu rakstīšana, gan lasīšana.

*Šis sadarbības formāts nav piemērojams nopietnu mentālo traucējumu gadījumos.